Centraal Ziekenhuis (1929 – 1974)

Nadat het Stadsziekenhuis rond 1900 veel te klein geworden was voor de groeiende bevolking van Alkmaar zocht men naar alternatieven. Het katholieke deel van de bevolking had reeds in 1897 het Sint Elisabeth Gesticht gekregen dat in 1925 vervangen werd door het Sint Elisabeth Ziekenhuis met maar liefst bijna 200 bedden. Dat was een doorn in het oog van het niet-katholieke deel van de bevolking in het sterk verzuilde Nederland.
De Cadettenschool aan de Wilhelminalaan was in 1922 vrij gekomen en stond leeg. De regenten van het Stadsziekenhuis en de gemeente Alkmaar bereikten overeenkomst over een aantal zaken; de grond en gebouwen aan de Paternosterstraat werden overgedragen aan de gemeente. In ruil kregen de regenten de grond aan de Wilhelminalaan in eeuwig durende erfpacht voor de prijs van f 1,- per jaar. De Cadettenschool werd verkocht aan de regenten.
Om deze koop en de daarop volgende verbouwing te kunnen betalen werd een actie onder de bevolking gestart. Die leverde verbluffend veel geld op, waaronder een legaat van f 100.000,-

Het Centraal Ziekenhuis rond 1930

De Cadettenschool werd aangekocht en verbouwd tot ziekenhuis. In mei 1929 vond de verhuizing plaats van het oude Stadsziekenhuis naar de Wilhelminalaan. Al snel was de naam niet meer toereikend en om de regionale betekenis van dit ziekenhuis te benadrukken werd de naam veranderd in:
Centraal Neutraal Ziekenhuis met Klasseverpleging. Maar deze lange naam was niet handig en dus werd het kortweg Centraal Ziekenhuis.