Zuster Gezina Lanting (1895-1990)

Gezina Lanting wordt geboren op 29-03-1895 te Tzummarum als dochter van de plaatselijke dominee. Zij vertrekt als 20-jarige naar Noord-Holland om te gaan werken in het ‘ziekenhuis’ van Krommenie. Twee jaar later solliciteert zij op een functie van leerling verpleegkundige in het Stadsziekenhuis van Alkmaar dat lag aan de Paternosterstraat (daar waar nu theater de Vest staat). Zij wordt daar aangenomen per 01-01-1928. De eerste drie maanden krijgt zij geen salaris omdat dit haar proeftijd is. Na deze drie maanden wordt zij in dienst genomen tegen een jaarsalaris van 350 gulden. Vanaf dat moment is zij “zuster Lanting” (het Stadsziekenhuis kende uitsluitend leken-zusters). Gedurende 1928 en 1929 volgt zij de opleiding tot verpleegkundige die in het Stadsziekenhuis gegeven wordt. Zij slaagt waarbij in haar opdrachtenboekje wordt bijgeschreven: “Veel opoffering en liefde voor de patiënt”. 

In 1929 verhuist het Stadsziekenhuis naar de Cadettenschool en gaat daar door als het “Centraal Neutraal Ziekenhuis met Klassenverpleging“. Zuster Lanting verhuist mee en wordt leidinggevende op de meerdere afdelingen, waaronder de afdelingen “Heelkunde voor Vrouwen” en “Interne voor mannen”. Ook is zij OK-assistent en assisteert daarbij chirurg Haverkamp, die wij, vanwege zijn verzetsverleden, ook op deze website benoemen. Gedurende de oorlog staat het Centraal Ziekenhuis als gemeentelijke instelling onder Duits toezicht. Dat zuster Lanting weinig opheeft met de bezetter blijkt uit het feit dat zij een dringende oproep om lid te worden van de Nederlandsche Volksdienst negeert. 

Zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog wordt zij gevraagd om begeleidster te zijn van jeugdige delinquenten. Deze worden dan te werk gesteld als leerling verpleegkundige in het Centraal Ziekenhuis. Voor de oorlog door de Afdeling Alkmaar van het Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen” en na de oorlog door de Stichting Toezicht politieke Delenquenten” Bekend is dat zij gedurende 1937 t/m 1939 een meisje begeleide dat veroordeeld was wegens het stelen van een broche en dat zij in 1946 een meisje begeleidde dat lid was geweest van Jeugdstorm.

In 1947 neemt zuster Lanting afscheid van het Centraal Ziekenhuis. Er wordt een grote feestavond voor haar georganiseerd waarin lovende woorden worden gesproken en herinneringen worden opgehaald aan 20 jaar fijne samenwerking. Waarom zij vertrekt en waar naartoe is niet bekend. Wel bekend is dat zij op 24-07-1990 op 95-jarige leeftijd overlijdt in Assen.

Zuster Lanting zien wij als de eerste bekende verpleegkundige van Noordwest, locatie Alkmaar. Zij verhuisde immers mee, als één van de ca 10 verpleegkundigen, vanuit het Stadsziekenhuis naar het Centraal Ziekenhuis. Zij heeft een groot aantal foto’s en documenten nagelaten waardoor wij nu een goed beeld hebben van de verpleging in de beginjaren van ons ziekenhuis