Historische materialen

De HistCom verzamelt en exposeert historische materialen en curiosa dat afkomstig is uit één van de ziekenhuizen van Noordwest Ziekenhuisgroep of die gebruikt werden in de ziekenzorg in onze regio.
In de ‘hoofdstraat’ van het ziekenhuis, locatie Alkmaar, staan vier grote vitrines met oude instrumenten. En op diverse afdelingen staan kleine vitrines.

Indien u beschikt over oude instrumenten of curiosa uit het verleden van de gezondheidszorg, en u bent bereid dit aan ons af te staan, meld u zich dan bij het secretariaat van de HistCom. Wij zijn u zeer erkentelijk!