Gasthuis van Aloud (1341 – ca 1559)

Het eerste Gasthuis in Alkmaar dateert van 1431. Daarvoor werden de zieken verzorgd in de ziekenzaal van de abdij van Egmond. In 1341 kreeg pastoor Aloud toestemming om een gasthuis te beginnen in Alkmaar. Naar alle waarschijnlijkheid lag dit gasthuis aan de achterzijde van het stadshuis aan de Langestraat, in de hoek tussen Breedstraat en Schoutenstraat.
Het gasthuis groeide uit met een mannen- en een vrouwengedeelte. Het vrouwengasthuis, later ook Sint Elisabeth gasthuis genoemd, verhuisde in 1460 naar het Heiligeveld, dat nu de Gasthuisstraat heet (ter hoogte van het Canadaplein).