Medisch Centrum Alkmaar (1974-2015)

Het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) is ontstaan uit de fusie tussen het Centraal Ziekenhuis en het Sint Elisabeth Ziekenhuis. Deze ziekenhuizen lagen hemelsbreed 300 meter van elkaar, gescheiden door de Kennemerstraatweg in Alkmaar. Nadat zij in de jaren ’60 van de vorige eeuw ieder plannen hadden voor ingrijpende nieuwbouw, werd er van overheidswege op aangedrongen om te gaan samenwerken. De tijd was er rijp voor; de sterke verzuiling in Nederland liep ten einde en daarmee de kloof tussen katholieken en niet-katholieken.
Via een aantal juridische tussenvormen (“Samenwerkende ziekenhuizen Alkmaar”) ging men in 1974 over tot een fusie waarbij werd afgesproken dat beide ziekenhuizen zouden blijven bestaan. Maar omdat nieuwbouwplannen op het terrein van het Sint Elisabeth Ziekenhuis niet mogelijk bleken werd besloten dat verdere nieuwbouw zou plaatsvinden op de locatie van het voormalige Centraal Ziekenhuis. Dat was het begin van het einde voor het Elisabeth Ziekenhuis. Het MCA heeft nog tot 2001 gewerkt op beide locaties die toen ‘locatie noord’ en ‘locatie zuid’ genoemd werden. In 2001 werden de gebouwen en grond van het voormalige Sint Elisabeth Ziekenhuis geruild tegen de gebouwen en grond van Huize Westerlicht. Vanaf dat moment bevonden zich alle activiteiten van het MCA op de locatie Wilhelminalaan, met uitzondering van het laboratorium- en apotheekgebouw dat nieuw gebouwd was aan de Juliana van Stolberghlaan. In 2005 fuseerde het MCA opnieuw met het Gemini Ziekenhuis in Den Helder tot de huidige Noordwest Ziekenhuisgroep.

Meer informatie over het MCA onderaan deze pagina

Het Medisch Centrum Alkmaar in 1995 na de voltooiing van het achterste deel ‘DB-III’

Hieronder volgen afzonderlijke pagina’s over diverse gebeurtenissen van het MCA. Dit is echter nog in voorbereiding.