Parkzicht Ziekenhuis (1945-1972)

Aan het gemeentelijk Parkzicht Ziekenhuis gaat nog een geschiedenis vooraf. Voor de Tweede Wereldoorlog maakten de burgers van Den Helder gebruik van het Militair Hospitaal. Vlak na het uitbreken van de oorlog, in juni 1940, werd Den Helder zwaar getroffen door Duitse bombardementen en het Militair Hospitaal brandde volledig uit. Daarvoor had men de patiënten al overgebracht naar het Sint Lidwina Ziekenhuis. Maar ook daar was het niet veilig en in allerijl werden alle patiënten overgebracht naar de Alkmaarse ziekenhuizen. Het Lidwina Ziekenhuis werd een maand later gevorderd door de Duitsers zodat de burgers van Den Helder gedurende de eerste oorlogsjaren geen ziekenhuis meer hadden. Na koortsachtig zoeken naar geschikte locaties kwam in 1942 het bericht dat de Duitsers het voormalige rusthuis “Parkzicht” aan de Huisduinerweg hadden verlaten. Nadat dit gebouw in gebruik was genomen werd het in 1944 opnieuw gevorderd door de Duitsers. Na de bevrijding ontstond er eerst twist over de eigenaarschap van Parkzicht zodat uiteindelijk pas in oktober 1945 het gebouw door de gemeente Den Helder opnieuw werd vrijgegeven als gemeentelijk ziekenhuis.

Parkzicht

Vanaf ca 1948 werd gedacht aan een nieuw ziekenhuis met ongeveer 200 bedden. Maar de financiering was moeilijk omdat ‘Den Haag’ niet wilde meebetalen. Het moest dus uit de gemeentelijke kas betaald worden. In 1954 besloot de gemeenteraad akkoord te gaan met de bouw van een nieuw ziekenhuis met 160 bedden. In 1958 ging de eerste paal de grond in en pas in 1964 konden de patiënten worden overgebracht naar dit nieuwe gebouw dat grensde aan het oude Parkzicht.

Op 16 juli 1965 werd het officieel geopend. Het oude Parkzicht-gebouw werd tot zusterhuis omgebouwd.

Vanaf 1966 ontstond er geleidelijk aan een samenwerking tussen het Parkzicht en het Lidwina Ziekenhuis. Vergelijkbaar met de situatie in Alkmaar probeerde men de hoge kosten van moderne apparatuur zo verstandig mogelijk te verdelen tussen de beide ziekenhuizen. Er werden commissies in het leven geroepen om te bekijken of verdere samenwerking mogelijk was en er werd al vast een stichtingsvorm gekozen met een bestuur. Maar evenals in Alkmaar was ook hier sprake van twee totaal verschillende culturen.
In 1971 ging de gemeenteraad en het bestuuur van Parkzicht/Lidwina akkoord met de fusie tussen beide instellingen

Er moest vanzelfsprekend een nieuwe naam bedacht worden voor deze gefuseerde organisatie. Daartoe werd een prijsvraag uitgeschreven en de winnende naam werd “Gemini”, wat ’tweeling’ betekend. Het bestuursorgaan werd de Stichting Gemini Ziekenhuis.