12. Emmastraat; het Sint Elisabeth Gesticht

In de hoek tussen Emmastraat en Van Everdingenstraat zien we een speeltuintje, begrensd door een vrij nieuw apartementengebouw. Hier stond vanaf 1897 het Sint Elisabeth Gesticht. Dit was het eerste katholieke ziekenhuis van Alkmaar. Het werd beheerd door de Zusters Augustinessen die hier ook hun klooster hadden.
Het ziekenhuis was voor die tijd modern. Het had 24 bedden en een operatiekamer. Later is er ook een kapel aangebouwd.
Er werden zowel katholieke als niet-katholieke burgers opgenomen en omdat de kwaliteit ver uitsteeg boven die van het Stadsziekenhuis was de vraag groot. Het ziekenhuis was dan ook snel te klein. Al rond 1920 begon men te denken aan een nieuw en vooral veel groter ziekenhuis. Dit werd het Sint Elisabeth Ziekenhuis.

We lopen door de Van Everdingenstraat naar de ingang van het voormalige Sint Elisabeth Ziekenhuis.