15. Wilhelminalaan; MCA / Noordwest

We staat nu voor de hoofdingang van de Cadettenschool waar we ook de rondleiding gestart zijn. In het begin van de twintiger jaren van de vorige eeuw was de Cadettenschool vrij gekomen. Het idee om jongens in den lande op te leiden voor de militaire academie in Delft was toch niet zo succesvol. Het Stadsziekenhuis was veel te klein en voldeed geheel niet meer aan de eisen van die tijd. De Katholieken hadden al hun ‘eigen’ ziekenhuis aan de Emmastraat en waren bezig de voorbereidingen te treffen voor het grote Elisabeth Ziekenhuis aan de Van Everdingenstraat. Dat alles maakte dat het niet-katholieke deel van de bevolking spontaan veel geld inzamelde voor de verbouw van de Cadettenschool tot ziekenhuis. Op 30 mei 1929 werd het officieel geopend. Het bevatte 116 bedden.
Een jaar later werd de naam Stadsziekenhuis veranderd in Centraal Neutraal Ziekenhuis met Klassenverpleging. Dit om de regiofunctie en de neutraliteit ten opzichte van het EZ te benadrukken. Later kortweg afgekort tot Centraal Ziekenhuis (CZ)

Na de 2e Wereldoorlog hadden beide ziekenhuizen forse nieuwbouwplannen maar die van het EZ konden niet op het eigen terrein gerealiseerd worden. Bovendien was de verzuiling aan het afkalven en de tijd rijp voor samenwerking met het CZ. Maar de culturen van beide ziekenhuizen waren totaal verschillend en het zou daarom tot 1974 duren voordat het tot een daadwerkelijke fusie kwam.

De organisatie ging verder onder de naam Medisch Centrum Alkmaar. Het was een gemeenschappelijke regeling waarbij zowel het EZ als de meewerkende gemeenten in het bestuur vertegenwoordigd waren.
De grote uitbreiding in drie fases kon gerealiseerd worden in de jaren ’80 en ’90. Daarin werden de bouwdelen DB1, DB2 en DB3 opgeleverd. In 1997 werd het MCA een stichting en verviel de gemeenschappelijke regeling.

Na 2000 werden de banden met het Gemini Ziekenhuis in Den Helder steviger aangehaald. In 2008 resulteerde dit in een bestuurlijke fusie welke uiteindelijk in 2015 werd omgezet naar een juridische fusie. Vanaf dat moment gaat de organisatie verder onder de naam Noordwest Ziekenhuisgroep.

Hier eindigt de ‘Gezonde Wandeling anno 2021’