2. Schoutenstraat; Het Gasthuis van Aloud

Als we de Schoutenstraat inlopen dan zien we halverwege de Breedstraat met de achterkant van het voormalige stadhuis. Het is op deze plek dat het eerste gasthuis van Alkmaar gesticht werd in 1341. In dat jaar kreeg pastoor Aloud vanuit de Abdij van Egmond de opdracht, cq toestemming om een gasthuis te beginnen in Alkmaar. Betrekkelijk laat in vergelijking met andere steden maar dat kwam omdat men voordien gebruik maakte van de ziekenzaal van de Abdij van Egmond. Beschouwen we Noordwest als een regioziekenhuis en kijken we naar de geschiedenis van de zorg in deze regio dan gaat deze terug tot zeker 1250.

Gasthuizen waren instellingen waar arme mensen, zwervers en reizigers een paar nachten, meestal gratis, konden verblijven. Het waren dus gastverblijven maar meestal voorzien van een ziekenzaaltje. De ziekenzorg in deze gasthuizen werd meestal uitgevoerd door kloosterlingen en nonnen omdat zij het als hun roeping en plicht beschouwden om te zorgen voor zieken en hulpbehoeftigen. Dit kwam voort uit de zogenaamde “Zeven werken van Barmhartigheid” die in de Bijbel genoemd worden. Deze zeven werken zijn door een ‘onbekende meester van Alkmaar’ geschilderd in 1504, hing jarenlang in de Grote Kerk, en is nu te zien in het Rijksmuseum.

Dit eerste gasthuis werd later gesplitst in een Mannen- en Vrouwengasthuis. Het Vrouwengasthuis verhuisde in 1460 naar het Heiligeveld; nu de Gasthuisstraat. We lopen daar nu naar toe.

Schoutenstraat, hoek Langestraat; de waarschijnlijke plaats van het Hospital van Aloud

Loop de Schoutenstraat uit tot aan de Langestraat, kijk nog even achterom naar het prachtige stadhuis, en ga de Langestraat in richting Grote Kerk. Ga bij de Grote Kerk linksom om de kerk tot je aan de westkant van de kerk bent aangekomen en zicht hebt op de Gasthuisstraat en het Canadaplein.