1. Start wandeling bij de Cadettenschool (Wilhelminalaan)

Dit fraaie gebouw is gebouwd in 1892 en was in gebruik als opleidingsinstituut van 1893 tot 1922. Hier werden jongens in de leeftijd van 15 tot 18 jaar opgeleid voor een vervolgstudie aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Delft. Het was destijds de enige cadettenschool in Nederland. Erg lang heeft dit niet geduurd en in 1922 kwam het gebouw leeg te staan. Omdat het toenmalige Stadsziekenhuis aan de Paternosterstraat veel te klein was geworden en bovendien bij lange na niet meer voldeed aan de (hygiënische) eisen van die tijd, besloot de gemeente Alkmaar de Cadettenschool en de achterliggende terreinen te kopen en opnieuw te verkopen aan de regenten van het Stadsziekenhuis zodat dit kon verhuizen. In 1929 was de Cadettenschool verbouwd tot ziekenhuis met 116 bedden.

Omdat het Stadsziekenhuis een regionale functie had gekregen in de loop der jaren en ook de omliggende gemeenten een bijdrage leverden aan de kosten, werd de naam in 1930 veranderd in “Centraal neutraal Ziekenhuis met Klassenverpleging”, later kortweg Centraal Ziekenhuis genoemd. Meer over de Cadettenschool, het MCA en het huidige Noordwest aan het einde van de wandeling; zo proberen we toch enigszins de juiste volgorde in de tijd aan te houden.

De Cadettenschool rond 1900

We lopen nu in noordelijke richting naar de stad. Via het Ritsevoort lopen we tot aan de Laat. Daar gaan we rechtsaf De Laat in om vervolgens direct de eerste straat links te nemen; de Schoutenstraat.